Kleka!

80-058 Gdańsk, ul. Smolenska 5/7,
80-058 Gdańsk, Smolenska 6/8

ckziu2-logo

Technikum nr 14

Technik inżynierii środowiska i melioracji

 4 lata

 Technikum Nr 14 (CKZiU Nr 2, Gdańsk)
klasa 1Dtm 
Technik inżynierii środowiska i melioracji
(ang-niem)
Liczba miejsc: 29
Liczba lat nauki: 4
Typ szczególny: ogólnodostępny
Kształcenie zawodowe
Technik inżynierii środowiska i melioracji

technik inżynierii środowiska i melioracji
Nauczane języki obce
język angielski (pierwszy, kontynuacja, 2h/2h/2h/2h),
język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/1h/2h),
język niemiecki (drugi, kontynuacja, 2h/2h/1h/2h)

Przedmioty rozszerzone
Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

geografia
język angielski

Punktacja
Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych
Brak

Lista przedmiotów punktowanych

język polski
matematyka
język angielski
informatyka

Opis oddziału

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik inżynierii środowiska
i melioracji powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej;
organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych
na małych ciekach wodnych;
organizowania i wykonywania robót melioracyjnych.

praktyki zawodowe T14

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
technik inżynierii środowiska i melioracji odbywają się:

po klasie III
kwalifikacja – RL.23
Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową
obiektów inżynierii środowiska;
w połowie klasy IV
 RL.24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci technikum mogą podjąć pracę
w stacjach uzdatniania wody, spółkach wodnych,
instytucjach związanych z sanitacją, melioracją,
inżynierią środowiska i geodezją; mogą założyć własną działalność
związaną z budowaniem i eksploatowaniem obiektów melioracji wodnej.

Oferta Technikum nr 14
także w systemie naboru elektronicznego

Informacje dodatkowe:

W trakcie nauki można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
i uzyskać tytuł technika inżynierii środowiska i melioracji.
Szkoła kończy się egzaminem maturalnym.
Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Przedmioty zawodowe:

Podstawy ochrony i środowiska
Budownictwo i obiekty inżynierii środowiska
Melioracje wodne
Działalność gospodarcza w inżynierii środowiska
Język obcy zawodowy w inżynierii środowiska
Kontrola jakości w inżynierii środowiska.

Uczniowie naszego technikum wiedzę swą zdobywają dzięki zajęciom
teoretycznym i praktycznym,
co gwarantuje, że absolwent naszej szkoły poradzi sobie w każdej sytuacji.

Absolwentów naszej szkoły spotkać można wszędzie:
pracują w stacjach uzdatniania wody,
spółkach wodnych,
instytucjach związanych z sanitacją,
melioracją,
inżynierią środowiska i geodezją.

Zapewniamy uczniom naszej szkoły praktyki zawodowe między innymi:
w branżowych przedsiębiorstwach i instytucjach w Trójmieście,
w pracowniach przedmiotowych,
w ramach staży zagranicznych programu Leonardo da Vinci,
w laboratoriach naszego Centrum.

praktyki w Niemczech

pytania